NIEDZIELA – 17.10.2021R.

8.00

1. W 45 rocz. ślubu Anny i Mariana

2. + Stanisław Strzępek (greg.)

3. + Krystyna Gierlak – od Róży św. Heleny

11.00

1. + Krystyna Gierlak – od siostry Genowefy Błażejowskiej

2. + Helena, Zofia, Stanisław Bębenek

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi SP w Zaborowie

2. + Ryszard Jacek – od Kazimiery Jacek

3. + Jan Siuta – od Roksany Prasnal z Gbisk

4. + Adam Rykała (greg.) – od Janasiów z Rzeszowa

 

16.00

1. + Józef i Małgorzata Moskwa – od Lucyny i Ryszarda Pięciak

 

 

INTENCJE MSZALNE 18-24.10.2021R.

PONIEDZIAŁEK – 18.10.2021R.

17.30

1. + Stanisław Strzępek (greg.)

2. + Wanda Barć – od Mieczysława Gotfryd z Babicy

3. + Małgorzata Pałka – od córki Doroty z rodziną

4. + Adam Rykała – od syna Stanisława z rodziną

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od Justyny Kruczek z rodziną

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od Wandy Kocan

4. + Adam Rykała (greg.) – od rodziny Błaszczaków

WTOREK – 19.10.2021R.

 

17.30

1. W 25 rocznicę ślubu Bogusławy i Marka, dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo

2. + Stanisław Strzępek (greg.)

3. + Wanda Barć – od Małgorzaty Siuta

4. + Eugenia Drążek – od Zygmunta Iskrzyckiego

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od Łukasza i Anny Oliwa

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od Piotra Adamczyk z rodziną

4. + Adam Rykała (greg.) – od rodziny Ziębów

ŚRODA – 20.10.2021R.

17.30

1. + Stanisław Strzępek (greg.)

2. + Wanda Barć – od Adama Klimek z rodziną

3. + Krystyna Gierlak – od siostry Anny Skalskiej

4. + Ignacy Rykała – od swatowej Zofii Rykały

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi SP w Nowej Wsi

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od Mirosława Kowalskiego

4. + Adam Rykała (greg.) – od rodziny Ruszałów z Wyżnego

CZWARTEK –

21.10.2021R.

17.30

1. + Stanisław Strzępek (greg.)

2. + Wanda Barć – od Mikołaja Pszonki z rodziną

3. + Eugenia Drążek – od Pawła i Zosi Drążek z rodziną

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od Marii i Czesława Stolarskich z rodziną

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od sąsiadów Śliwińskich

4. + Adam Rykała (greg.)– od Marii Czarnik

PIĄTEK –

22.10.2021R.

17.30

1. + Stanisław Strzępek (greg.)

2. + Wanda Barć – od Genowefy Kluska z rodziną

3. + Małgorzata Pałka – od siostry Marii z mężem z Lubeni

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od Zofii i Józefa Siutów

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od rodziny Bielów

4. + Adam Rykała (greg.) – od Tomasza z rodziną

SOBOTA – 23.10.2021R.

 

17.30

1. + Stanisław Strzępek (greg.)

2. + Wanda Barć – od Lucyny Dziki

3. + Eugenia Drążek – od Pawła i Zosi Drążek z rodziną

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od Zofii i Józefa Siutów

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od kolegi Józefa Stefnika

4. + Adam Rykała (greg.) – od Adeli Rykała

NIEDZIELA – 24.10.2021R.

8.00

1. + Maria i Jan Gwiżdż – od córki Alicji z rodziną

2. + Stanisław Strzępek (greg.)

3. + Krystyna Gierlak – od Róży św. Heleny

11.00

1. + Janina Stolarska – 9 rocz. śm.

2. + Józef, Aniela i Florian Saneccy

Poza Parafią:

1. + Zofia Stolarska – od Jadwigi Słuja z Rzeszowa

2. + Ryszard Jacek – od uczestników pogrzebu

3. + Jan Siuta – od Radosława Kowalskiego z rodziną

4. + Adam Rykała (greg.) – od Jana Siuty

 

16.00

1. + Józef Piela – rocz. śm.

 

 

Copyright © 2019 Parafia Zaborów. All Rights Reserved.

Search