1. DZIEŃ 25.09.2022 WYLOT

Spotkanie na lotnisku Balice w Krakowie o godzinie 22:00. Odprawa paszportowa i bagażowa.

2. DZIEŃ 26.09.2022 POLE PASTERZY– BETLEJEM

Wylot do Tel Aviv o godzinie 00:30. Przylot o godzinie 05:05. Odbiór bagaży. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie. Śniadanie. Następnie przejazd na Pole Pasterzy -gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Betlejem. Zwiedzanie: Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3. DZIEŃ 27.09.2022 GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON

Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną - panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła „Pater Noster” (Ojcze Nasz), „Kościół Dominus Flevit” (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Wszystkich Narodów, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół „In Galicantu”. Powrót do hotelu obiadokolacja i nocleg.

4. DZIEŃ 28.09.2022 JEROZOLIMA – DROGA KRZYŻOWA

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa – (Via Dolorosa) - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 30 USD/os).

5. DZIEŃ 29.09.2022 BETANIA-KASR AL JAHUD-JERYCHO-MORZE MARTWE-QUMRAN-WADI QELT

Śniadanie. Przejazd do Betanii – kościół Łazarza. Przejazd do Kasr Al Jahud – prawdziwego miejsca chrztu Pana Jezusa. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzece Jordan. Jerycho - krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Dla chętnych możliwość wjazdu
na Górę Kuszenia kolejką linową do Klasztoru Kuszenia (20 USD/os).
Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym
na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 428 m p.p.m.). Następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama). Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

6. DZIEŃ 30.09.2022 EIN KAREM – YAD VASHEM - JEROZOLIMA

Śniadanie. Zwiedzanie Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vashem. Jerozolima: spacer po dzielnicy Żydowskiej. Mur zachodni (Ściana Płaczu). Powrót
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

7. DZIEŃ 01.10.2022 G. TABOR - TABGA-KAFARNAUM - G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na północ Izraela. Góra Tabor - Wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw. szerut taxi) na miejsce Przemienienia Pańskiego. Tabga - miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga. Następnie przejazd na Górę Błogosławieństw. Na koniec rejs po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Nazarecie/Tyberiadzie i zakwaterowanie oraz obiadokolacja. Dla chętnych możliwość degustacji „Ryby św. Piotra” (25 USD/os).

8. DZIEŃ 02.10.2022 NAZARET – KANA GALILEJSKA

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika i Grota Zwiastowania, dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Następnie przejazd do Hajfy: kościół „Stella Maris” (Gwiazda Morza), klasztor Karmelitański. Przejazd na lotnisko. Po drodze Cezarea Nadmorska – akwedukt z czasów „Rzymskich”. Odprawa bezpieczeństwa, bagażowa i paszportowa. Wylot do Krakowa o godz. 20:50. Lądowanie
o godzinie 23:30. Zakończenie.

 

UWAGA!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku niezebrania minimalnej liczby wymaganych osób.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie wynikających z działania siły wyższej.

 

 

 

Copyright © 2019 Parafia Zaborów. All Rights Reserved.

Search